קריינדלר יוסף

הר נוף

הר נוף
אודות המועמד/ת:
יוסף קריינדלר
בעל סמיכה לרבנות ותואר M.A. בחינוך אקוויוולנטי, עוסק בניהול מוסדות חינוך מזה כ35 שנה במוסדות חינוך לבנות ולנוער מתמודד.
כיום, מנהל ישיבות באר התורה ונתיבות יעקב, מייסד וחבר נשיאות הנהלת הגמ"ח המרכזי לבית בישראל, וחבר הנהלה במינהל הקהילתי בשליחותם של רבני השכונה שליט"א.
במסגרת פעילותי במינהל הקהילתי, פעלתי להקמת המקווה החדש להקלה על מצוקת הטבילה בשכונה, להשגת התקציב ולהקמת מבנה המתנ"ס החדש המשרת את כלל תושבי השכונה, קידום תכנון ותקציב לבריכה השכונתית, להקמת מערך סיוע וטיפול בנוער המתמודד, קידום פעילויות רווחה ומיזמים קהילתיים רבים.
במסגרת פעילותי, פעלנו בנחישות מחד אך בהידברות ובכבוד, והצלחנו בס"ד לבלום מיזמים שהונחתו על ידי בעלי עניין, ואיימו לפגוע בצביון השכונה ולהכביד על תשתיותיה, דוגמת העתקת מכללה גדולה לפאתי השכונה, ומיזמי נדל"ן ענקיים שתוכננו להיבנות במקומות שונים ללא התחשבות באופי השכונה ובתשתיות הקיימות בה, כך גם פעלנו למנוע את החלפת שם השכונה מתוך הבנה והידברות עם ראש העיר.
בעזרת ה' אמשיך בפעילות המבורכת למען תושבי השכונה, להשלמת פרוייקט הבריכה השכונתית, לטיפוח הפארקים והגינות והשטחים הירוקים, וקידום לפעילויות תרבות לנוער ולמבוגרים.
בעזרת ה' נמשיך לפעול בהכוונת הרבנים שליט"א, לייצג את תושבי השכונה בפני מוסדות העירייה והשלטון באופן המכבד את תושבי השכונה כולם, ולקדש שם שמים.