שאול מוסקוביץ

תלפיות מזרח

אזור בחירה 3
אודות המועמד/ת:
יליד אזור. בוגר ישיבות אור ישראל וקול תורה ירושלים.
מתגורר בשכונה מזה כ-12 שנה.