ישראל מרדכי שטרן

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: בית ישראל
אודות המועמד/ת: