שלום יכנס

הר נוף

הר נוף
אודות המועמד/ת:
שלום יכנס תושב הר נוף מעל 20 שנה
אוהב ודואג להר נוף על כלל תושביה
מנהל קהילה גדולה כמאה משפחות
דואג לקייטנות ופעילויות בחופש לילדים בחורים ונוער
בחגים אירועים שמחות בית השואבה
מדורות לג בעומר לכלל התושבים
דואג מאוד לתחבורה שתהייה נוחה כניסה ויציאה כמה שאפשר
פרויקטים בשבתות לבחורי ישיבה
רוצה מאוד להמשיך בפרויקטים
לילדים ובחורים ולכולם
ולדאוג שכולם ירגישו בהר נוף שזה השכונה הטובה ואיכותית
בכל ירושלים