שלומי אמסלם

מינהל: חומת שמואל
אזור בחירה: שלב ג'
אודות המועמד/ת:
רקע
עצמאי בעל חברה לצילום
נשוי +3

עשייה ציבורית
הייתי פעיל שנים רבות במינהל קהילתי גילה
כיהנתי תקופה כיו"ר ועדת חינוך
נבחרתי פעמיים למתנדב מצטיין
מתנדב בנוסף בבתי חולים ובמשטרה

מצע
גר בשלב ג' ,ברחוב עמנואל זיסמן.
רחוב ללא מוצא יפה ומורכב
בעיות של חניה ,לכלוך ברחוב.
לפתור את בעיית המטמנה שמתכננים להקים בסמוך לרחוב
ולפתור נגישות לרחוב לפני שמתחילים לבנות ליד שכונה נוספת