שמואל דויטש

הר נוף

הר נוף
אודות המועמד/ת:
שמואל דויטש, תושב השכונה מזה 32 שנה, מנהל סניפים ב"בנק ירושלים" משך כשלושים שנה. חבר המנהל הקהילתי ב- 8 השנים האחרונות פעל רבות למניעת החלפת שם השכונה, שנותר על כנו, ולמניעת הקצאות קרקע בכניסה לשכונה לגורמים חיצוניים. קידם נושאים הקשורים לאיכות הסביבה
וביניהם הקמת הפחים הטמונים במרחב הציבורי, ולשיפור התחבורה הציבורית. מטרות: לשמור על צביון השכונה על כל גווניה, ולקדם נושאים הקשורים לרווחת התושבים. לטפל בשיפור מערך התחבורה הציבורית, בייחוד בערבי שבתות.