יעקב שמעוני

מינהל: אשכולות
אזור בחירה: שמואל הנביא
אודות המועמד/ת: